Vår bedrift

Vi har over 25 års erfaring med å identifisere løsninger for våre kunders utfordringer. Denne samlede erfaringen har vi, på en strukturert måte paketert i løsninger som er innovative, holdbare og tilpasset våre kunders behov.

Bransjer vi arbeider innenfor

Industri

Innenfor forretningsområdet «industri» arbeider vi med prosessautomasjon og overgripende integrasjonsløsninger som skaper en effektiv og sikker prosess. Vi har lang erfaring med å arbeide mot store og kompliserte produksjonsprosesser innenfor f.eks. legemiddel-, matvare-, petroleums- og verkstedsbransjen.

Play Video
Filmen om Industri

Infrastruktur

Innenfor forretningsområdet «infrastruktur» arbeider vi med styring, overvåking og integrering av tekniske systemer innenfor vei- og sporbunden trafikk som skaper en sikrere, mer effektiv og mer miljøvennlig trafikksituasjon. Vi har lang erfaring med å arbeide med store og komplekse infrastrukturprosjekter.

Play Video
Filmen om Infrastruktur

Eiendom

Innenfor forretningsområdet «eiendom» arbeider vi med styring, overvåking og integrering av tekniske systemer på eiendommer hvor det stilles høye krav til miljø-, person- og informasjonssikkerhet. Vi integrerer samtlige systemer og anlegg på en eiendom med overordnede systemer for en sikrere og mer effektiv drift og overvåking.

Play Video
Filmen om Eiendom