Om Acobia

Vad menar vi med
Integrator of Intelligence?

Se filmen hvor vi forklarer hva vi mener med Integrator of Intelligence.

Om Acobia

Acobia lager intelligente løsninger der virksomheter, organisasjoner og systemer integreres til én smart helhet.

Med evnen til å forstå ideer og kompliserte årsakssammenhenger, planlegge og løse problemer lager Acobia intelligente styrings- og overvåkningssystemer for kunder med høye krav til effektivitet, tilgjengelighet og sikkerhet. Acobia gjør virksomheten smartere uansett om det handler om en eiendom, et produksjonsanlegg eller et infrastrukturanlegg.

Med en erfaring som strekker seg over 25 år finnes det en velutviklet helhetstenkning i tjenestene våre, der vi tar ansvar for prosjektgjennomføring, design, programmering, tester, idriftsetting og vedlikehold. Slik at kundene våre kan fokusere på det de kan best: sin egen virksomhet.

I stadig utvikling

I en verden hvor teknologien utvikler seg stadig hurtigere, oppstår hele tiden nye muligheter. For å utnytte disse, er det nødvendig at vi utvikler nye måter å arbeide og samarbeide på.
I mer enn tre år har transformer-teamet vårt arbeidet med å finne frem til nye behov og forretningsmodeller i markedet. Det har blitt klart for oss, at vi må utvide rollen vår fra å være en systemintegrator til å bli en Integrator of Intelligence.
Gjennom å integrere organisasjoner, mennesker og teknologi, skaper vi større fordeler i næringslivet og for omverdenen. Vi løfter nå blikket med en ambisjonen om å skape en smartere verden. I denne forbindelse vil vi gjerne stramme oss litt opp, og forenkler derfor navnet vårt til Acobia!

Play Video

Acobia

Transformer Team

1995

Start

ca 72

Ansatte

ca 100

Omsetning (mkr)

4

Kontor
Göteborg, Stockholm, Malmö & Larvik (Norge)

Play Video

Acobia

Advisory Board

Ledare og Advisory Board

VD Acobia AS
Pål Andersen

Koncernledare
Katarina Cornelius

Advisory Board
Mikael Nilsson
Anna Storm
Joacim Lorentsson
Johan Sköld
Katarina Cornelius

Acobia – fra da til i dag

Acobias historie preges av teknisk nysgjerrighet, en vilje til å utvikle seg og stor evne til å sette seg inn i kundenes virkelighet. Disse egenskapene har fått fire bedrifter til å møtes, finne synergieffekter og til slutt bli ett.

I 1995 starter Apocca Technology, som i 1999 blir Acobia, og i 1997 starter FLUX. Acobia med adm.dir. Mikael Nilsson arbeidet med automasjon, samtidig som FLUX arbeidet med industriell IT. Begge bedriftene møttes tidlig som leverandører i store prosjekter. Allerede første gang selskapenes representanter møttes, pratet man om hvor godt virksomhetene kompletterte hverandre. Men enda var ikke tiden inne. Begge foretakene hadde behov for å vokse og utvikle seg videre før tiden var moden for å utvide samarbeidet og skape det vi er i dag.

Noen av kundene våre