GDPR – Personvernforordningen

Acobia AB er glad for at du som besøkende på vår hjemmeside vil lese om våre retningslinjer for personvern. I denne erklæringen vil vi informere deg om hvilken type, i hvilket omfang og for hvilke formål vi samler inn personopplysninger når du bruker hjemmesiden vår samt hvordan vi håndterer personopplysninger generelt sett for å oppfylle EUs personvernforordning. Vi ønsker at du skal være sikker på at vi treffer alle nødvendige tiltak for å beskytte personopplysningene dine.

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er Acobia AB, Bror Nilssons gata 12, 417 55 Göteborg, Sverige. For spørsmål om vår personvernerklæring kan du nå oss på telefon: +46 031 – 722 48 00 eller via e-post info@acobia.no.

Den nye GDPR-forordningen erstatter den gamle personopplysningsloven og gjelder f.o.m den 25. mai 2018. Forordningen gjelder all behandling av personopplysninger.

Formålet med forordningen er å:

 • Imøtekomme tekniske endringer
 • Styrke integritetsbeskyttelsen
 • Harmonisering, legge til rette for handel / fri flyt innen EU

Acobia.no

På acobia.no behandler vi personopplysninger som du gir til oss ved å oppgi opplysninger (se følgende informasjon «opplysninger som du gir oss gjennom innmating av data») og data som automatisk samles inn under besøket ditt («data som automatisk samles inn av oss når du besøker nettstedet vårt»).

Opplysninger som du gir oss gjennom innmating av data

 1. Søknadsopplysninger (http://jobb-karriar.acobia.se/)

Når du søker på en ledig stilling eller «knytter» deg til et av forretningsområdene eller enhetene våre, ber vi deg om å oppgi personopplysninger, f.eks. navn, kontaktopplysninger som adresse, telefonnummer og e-postadresse og at du skal gi CV-en din (i elektronisk form, for eksempel en Word- eller PDF-fil) eller ved at vi henter ut CV-en fra din LinkedIn-profil. Søknadsopplysningene kan kun sees av oss og vil ikke bli delt med noen tredjepart. Vi bruker disse opplysningene for å forstå dine personlige karrieremål og hvordan de matcher den ledige stillingen som du har søkt på eller for å matche deg mot ledige oppdrag dersom du har gitt uttrykk for en generell interesse for stillinger hos Acobia. Opplysningene brukes også for å holde kontakten med deg rundt den aktuelle stillingen / det ledige oppdraget. Opplysningene dine presenteres kun for kundebedriften etter tillatelse fra deg som kandidat.

Disse opplysningene behandles med støtte av den avtalen som inngås mellom oss i forbindelse med din søknad på en stilling / registrering for ledige oppdrag.

 1. Kontaktskjemadata

På hjemmesiden vår finnes det er skjema som du som besøkende frivillig fyller ut for å melde deg på til eventer, abonnere på nyhetsbrev, skrive kommentar eller for å teste produkter. De dataene som etterspørres, er for eksempel: bedrift, navn, e-postadresse, telefonnummer og ærend/meddelelse. Vi bruker dataene i kontaktskjemaet for å behandle forespørslene dine og/eller for å kunne stille til rådighet de stillingene du er interessert i eller for å kunne stille til rådighet informasjonen i kontaktskjemaet.

Denne behandlingen skjer med støtte i en avveining av interesser. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne svare på forespørselen din (f.eks. svare på spørsmål og sende nyhetsbrev eller invitasjoner til eventer).

Data som automatisk samles inn av oss når du besøker nettstedet vårt (informasjonskapsler)

Informasjon om informasjonskapsler på acobia.no finner du her.

På nettstedet vårt benytter vi oss også av Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube. Disse nettstedene bruker i sin tur også analysekapsler.

Personvernerklæring

Acobia har utarbeidet en personvernerklæring. Formålet med denne erklæringen er å sikre at Acobia AB håndterer personopplysningene i samsvar med EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Retningslinjene omfatter alle behandlinger der personopplysninger håndteres og omfatter både strukturerte og ustrukturerte data.

Hver behandling av personopplysninger skal skje i henhold til følgende prinsipper:

 • Lovlighet
 • Formålsbegrensning
 • Dataminimering
 • Riktighet
 • Lagringsbegrensning
 • Integritet og konfidensialitet

– Vår behandling av opplysninger dokumenteres løpende i berørte systemer.
– Vi lagrer personopplysningene dine i prinsippet så lenge som tilbudet av tjenestene våre krever det eller dersom vi anser at det foreligger en legitim interesse for videre lagring.
– Oppfølging og vurdering av vår håndtering av personopplysninger skal skje minst én gang i året.

Behandling er kun tillatt dersom og i den grad minst ett av følgende gjelder:

 1. Den registrerte har samtykket til behandlingen av personopplysningene sine for ett eller flere spesifikke formål.
 2. Databehandling er nødvendig for å kunne oppfylle en kontrakt som den registrerte er en del av eller for å treffe tiltak på forespørsler fra den registrerte før en kontrakt blir inngått.
 3. Behandling er nødvendig for at Acobia skal kunne følge sine juridiske forpliktelser.
 4. Behandling er nødvendig for å redde livet til den registrerte eller en annen fysisk person.
 5. Behandling er nødvendig for å kunne utføre en oppgave av allmenn interesse eller ved utøvelse av en offisiell myndighet som er ansvarlig for kontrollen.
 6. Behandling er nødvendig for de legitime interessene til Acobia eller en tredjepart, bortsett fra når slike interesser overstyres av interessene til den registrerte eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger, spesielt dersom den registrerte er et barn.

Våre prosesser og rutiner for å opprettholde personvernerklæringen vår er under stadig utvikling for å imøtekomme forordningens krav på best mulig måte. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre våre retningslinjer for personvern når som helst.

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om de personopplysningene som er lagret hos oss om deg. Dessuten kan du, i henhold til de lovbestemte vilkårene, kreve korrigering av feilaktige data, begrensning av data eller sletting av personopplysningene dine. Du har også rett til å gjøre innvendinger mot den behandlingen som baserer seg på en interesseavveining. Når det gjelder den behandlingen som baserer seg på en avtalerelasjon mellom oss, har du rett til å kreve å få opplysningene overført til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

Les mer på Datatilsynets hjemmeside.